Firewall & WiFi

Der er i de seneste år sket en stor udvikling indenfor firewalls. Trusselsbilledet har ændret sig meget, og det er vigtigt at sikre, at man som virksomhed er opdateret på denne front. Firewallen er med til at sikre dit netværk bedst muligt mod udefrakommende trusler, som kan være en fare for dit netværk.

Firewall

Mange trusler kommer i dag også direkte fra kollegaer i din organisation, som får klikket på et forkert link, logger sig på usikre netværk eller lignende. Det er blandt andet nogle af de trusler, som Next Generation Firewalls kan formindske.

Vi sørger for et set-up og grundig vejledning i, hvordan du og dine kollegaer sikrer jer bedst muligt mod trusler både ude- og indefra.

Firewall ikon navyblå og orange

Der er i dag et stigende fokus på cybersikkerhed når det kommer til erhverv. Er IT-sikkerheden i din virksomhed ikke i top, er du og dine kollegaers data og systemer i risikozonen for at blive ofre for hackerangreb. Derfor er det nødvendigt, at tænke i firewall, datasikkerhed og cybersikkerhed.

Stor WiFi ikon navyblå og orange

WiFi

WiFi er blevet et vigtigt element for de fleste virksomheder, da flere og flere enheder kommunikerer trådløst – f.eks. alarmer, mobiler, enheder på lager osv. Det er derfor essentielt for din virksomhed at få afdækket jeres behov for WiFi.

Det kan virke som en simpel opgave, men der er ofte behov for at lave en dækningsanalyse og udrulningsplan for at etablere et brugbart WiFi-setup, der lever op til jeres behov her og nu – og kan udbygges og ændres, hvis det bliver nødvendigt, uden at man skal starte helt forfra.

Vi benytter de bedste løsninger på markedet

Vil du høre mere?