Vores afregning tager altid udgangspunkt i den konkrete opgave, men vi har overordnet 4 afregningsmodeller at arbejde med. Dette gælder uanset om det er en teleopgave eller en IT-løsning, der ønskes gennemført. De 4 modeller er defineret ved:

operatørfinansieret løsning
Vi udfører den ønskede opgave for kunden og afregner vores honorar direkte med den aktuelle udbyder på opgaven.
no cure – no pay
Afregningen defineres som en aftalt procentsats af den opnåede besparelse inden opgaven iværksættes. Denne løsning sikrer at der kun afregnes, såfremt i som kunde opnår en gevinst.
fast pris
Vi aftaler en fast pris for den ønskede opgave baseret på tilgængelige data.
timepris
Vi aftaler en fast timepris, hvor vi logger alt forbrugt tid med dokumentation af opgavernes karakter gennem hele forløbet.