I en verden som IT, hvor der kommer og går nye services, funktioner, applikationer og mange flere ting – og det går lynhurtigt, så det kan være svært at følge med.

I den forbindelse har C-Solution valgt at bringe en mindre liste services hos Microsoft som ændrer navn.
I Microsoft Azure, findes der Azure AD (Azure Active Directory), og det er dette navn (ikke Azure som sår´n, men Azure AD og Active Directory), som Microsoft vil ændre til Entra i stedet for Azure AD.

Årsagen til Microsoft laver disse navneændringer for Azure AD skyldes en general forvirring imellem Server AD (Active Directory) og Azure AD (Active Directory).

Herved ændre Microsoft Azure AD til Entra ID og en lang række produkter ændrer ligeledes navn til Entra.

  • Azure AD – Microsoft Entra ID
  • ID Govarnance – Microsoft Entra ID Governance
  • Azure AD External Identities – Microsoft Entra External ID
  • Azure AD ID Protection – Microsoft Entra ID Protection
  • Azure Global Secure Access – Microsoft Entra Internet Access / Microsoft Entra Private Access
  • Azure AD Permission Management – Microsoft Entra Permission Management
  • Azure AD Verified ID – Microsoft Entra Verified ID
  • Azure AD Workload Identities – Microsoft Entra Workload

Dertil findes der en lang række andre produkter, termer mv., som de ændrer helt eller delvist til Entra – se den komplette liste her:

https://learn.microsoft.com/da-dk/azure/active-directory/fundamentals/new-name