Nyt wifi setup i produktionen

Kunde: Blunico

Projekt: Netværk

Dato: Efteråret 2022

Besøg Blunico

Vi startede med at foretage en grundig vurdering af virksomhedens behov og krav til netværket. Vi tog hensyn til antallet af medarbejdere og deres brug af digitale værktøjer.

Baseret på vores analyse udviklede vi en omfattende plan for installationen af netværket. Planen inkluderede valg af passende hardware, implementering af den nødvendige infrastruktur og konfiguration af netværket for optimal ydeevne og sikkerhed.

Efter en grundig forberedelse blev installationen af netværket udført. Vi overvågede processen nøje for at sikre, at installationen blev udført korrekt og i overensstemmelse med planen.

Efter installationen gennemførte vi omfattende tests for at sikre, at netværket fungerede optimalt og var i stand til at håndtere Blunicos behov.

Vi fortsætter med at overvåge og vedligeholde netværket for at sikre, at det altid fungerer optimalt og opfylder Blunicos behov og krav.