Frederik Nielsen

IT-konsulent

Glenn William Christensen

IT-konsulent

Søren Thygesen

Driftsansvarlig

Anders Skjødt Sørensen

Senior IT-konsulent

Miki Kristiansen

Datateknikerelev

Theis Nørgaard Meldhede

IT-konsulent

Rasmus Nørgaard

CISO og Driftsansvarlig

Jeppe Sørensen

IT-Arkitekt

Philip Ludvigsen

Senior IT-konsulent

Martin Barbesgaard Hansen

Senior IT-konsulent